"Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności", Piotr S. Wandycz, Kraków 1995 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 32 (1997) s. 223-226
Elżbieta Znamierowska-Rakk , Piotr S. Wandycz (aut. dzieła rec.)

 

do góry