Polska paradyplomacja (1914-1919)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 35 (2000) s. 235-247
Zbigniew Klejn, Aleksander Achmatowicz , Janusz Sibora (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Janusz Sibora ,Narodziny polskiej dyplomacji u progu niepodległości ,Warszawa 1998

 

do góry