"Ziemianie polscy na Kresach 1864-1914. Świat wartości i postaw”, Mirosław Ustrzycki, Kraków 2006 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 42 (2007) s. 299-304
Tadeusz Epsztein , Mirosław Ustrzycki (aut. dzieła rec.)

 

do góry