Ze studiów nad prawem patronatu na Śląsku w wiekach średnich

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 32, Numer 2 (1977) s. 133-148
Jerzy Mularczyk

 

do góry