„Praca przymusowa Polaków pod panowaniem hitlerowskim 1939-1945”, A. Konieczny, H. Szurgacz (oprac.), Poznań 1976 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 32, Numer 4 (1977) s. 546-547
Adam Basak , Alfred Konieczny (aut. dzieła rec.), H. Szurgacz (aut. dzieła rec.)

 

do góry