"interessenpolitik und nationale Integration 1848/49. Handelspolitische Konflikt im frühindustriellen Deutschland", Heinrich Best, Göttingen 1980 : [recenzja]

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 51, Numer 4 (1986) s. 180-184
Włodzimierz Stępiński , Heinrich Best (aut. dzieła rec.)

 

do góry