Przyczynek do dziejów teatru dworskiego Władysława IV

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 32, Numer 3 (127) (1983) s. 347-348
Jerzy Limon

 

do góry