Pośród pagórów Polesia Lubelskiego

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 58, Numer 1-4 (2003) s. 19-24
Jerzy Libera

 

do góry