Nieznana oleska rabatówka

Magazyn Numizmatyczny, Numer 26 (1996/1997) s. 34-35
Jan Piech

 

do góry