Mennica wileńska w latach 1515-1555 w świetle rachunków menniczych

Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, Tom 22, Numer 5 (1912) s. 65-68
Michał Grażyński

 

do góry