Starania społeczeństwa Częstochowy o rozwój szkolnictwa w XIX wieku (do 1867 r.)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, Tom 20 (2011) s. 319-350
Kazimierz Rędziński

 

do góry