Restrukturyzacja przygotowania zawodowego menedżerów w polskich uczelniach technicznych

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, Tom 17 (2008) s. 269-276
Lidia Włodarska-Zoła

 

do góry