"Reczyckaje Palessie", Czasław Piatkiewicz, Mińsk 2004 : [recenzja]

Lud : organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Tom 90 (2006) s. 247-248
Ewa Fryś–Pietraszkowa , Czasław Piatkiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry