Jeszcze o bibliografii druków konspiracyjnych : (na marginesie pracy Wł. Chojnackiego, Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydawanych pod okupacja hitlerowską w latach 1939-1945, Warszawa 1970)

Przegląd Historyczny, Tom 64, Numer 1 (1973) s. 169-174
Henryk Sawoniak
Title of the reviewed work:
W. Chojnacki ,Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydawanych pod okupacja hitlerowską w latach 1939-1945 ,Warszawa 1970 : [recenzja]

 

do góry