"Formy muzyczne, t. 4 i 5", Józef M. Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Kraków 1976, 1984 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 31, Numer 3 (122) (1986) s. 131-141
Irena Poniatowska , Józef M. Chomiński (aut. dzieła rec.), Krystyna Wilkowska-Chomińska (aut. dzieła rec.)

 

do góry