Działalność Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Przemyślu (1929–1938)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, Tom 15 (2006) s. 195-202
Agnieszka Kaczyńska

 

do góry