Ciesielskie znaki montażowe w XV i pierwszej połowie XVI wieku

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 5, Numer 3/4 (1957) s. 503-518, 710-711
Witold Krassowski

 

do góry