Wątki polskie w działalności duszpasterskiej i twórczości literackiej Walerego Hergbergera

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 43 (1999) s. 57-72
Paweł Fijałkowski

 

do góry