Jan Michalik, "Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875-1906", Kraków, Warszawa, Wrocław 1971 : [recenzja]

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 21, Numer 2 (82) (1972) s. 253-257
Marian Lewko , Jan Michalik (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jan Michalik ,Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875-1906 ,Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich 1971

 

do góry