Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN poświęcone znaczeniu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i standardom nauczania etnologii, Warszawa, 24 listopada 2005

Lud : organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Tom 90 (2006) s. 284-286
Katarzyna Kaniowska

 

do góry