Straty demograficzne Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 39 (2004) s. 251-261
Piotr Eberhardt

 

do góry