Polska - Bułgaria po I wojnie światowej (1918-1921)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 34 (1999) s. 23-40
Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

do góry