Działalność agitacyjna i propagandowa komunistów polskich w RSFRR w latach 1918-1920

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 40 (2005) s. 25-61
Aleksandra J. Leinwand

 

do góry