Państwo w myśli społecznej Prymasów Polski czasów najnowszych : Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 20 (219) (1991) s. 3-13
Ryszard Michalski

 

do góry