Arbitraż prezydencki w konstytucji V Republiki Francuskiej

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 10 (43) (1971) s. 119-136
Krzysztof Wołowski

 

do góry