Zasadnicze elementy zlecenia zadań administracji państwowej organizacjom społecznym

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 5 (14) (1965) s. 57-72
Józef Piszczek

 

do góry