"Bogowie starożytnego Egiptu" : wystawa stała w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 55, Numer 3-4 (2000) s. 127-132
Hanna Szymańska, Krzysztof Babraj

 

do góry