Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Polance, pow. Legnica

Silesia Antiqua, Tom 3 (1961) s. 103-121
Tadeusz Kaletyn

 

do góry