Eschatologiczne poglądy mieszkańców Krakowa doby reformacji

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 109 (2008) s. 5-35
Waldemar Kowalski

 

do góry