Paulini polscy XVII wieku w świetle metryk zakonnych polskiej prowincji

Studia Claromontana, Tom 27 (2009) s. 163-194
Grzegorz Prus

 

do góry