Najstarsza świątynia chrześcijańska na Pomorzu Nadwiślańskim

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 57, Numer 1-2 (2002) s. 33-39
Wojciech Chudziak

 

do góry