Początki średniego szkolnictwa żeńskiego w Częstochowie (1873–1914)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, Tom 21 (2012) s. 433-464
Kazimierz Rędziński

 

do góry