Egzorta jako forma edukacji religijnej uczniów żydowskich w szkołach publicznych we Lwowie (1867–1939)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, Tom 21 (2012) s. 393-403
Mirosław Łapot

 

do góry