Geografia a planowanie przestrzenne

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 7/8 (154/155) (1978) s. 180-184
Witold Kusiński , Stanisław Leszczycki (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Stanisław Leszczycki ,Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1977

 

do góry