Z dziejów strażackiego ruchu oporu

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 6 (153) (1978) s. 134-137
Władysław Maria Świeczkowski , Augustyn Jaworski (aut. dzieła rec.), Jacek E. Wilczur (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Augustyn Jaworski, Jacek E. Wilczur ,Strażacka wierność : z dziejów strażackiego antyhitlerowskiego ruchu oporu w okupowanej Warszawie w latach 1939-1945 ,Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narod. 1977

 

do góry