Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy w Polsce

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, Tom 38 (2008) s. 65-77
Jarosław Oczki

 

do góry