Dwa oblicza wczesnego romantyzmu : (Mickiewicz - Malczewski)

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 61, Numer 1 (1970) s. 69-88
Maria Żmigrodzka

 

do góry