Jan Parandowski : w ujęciu monograficznym

Przegląd Humanistyczny, Tom 17, Numer 6 (99) (1973) s. 101-104
Zbyszko Bednorz , Władysław Studencki (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Władysław Studencki ,Alchemik słowa : [rzecz o Janie Parandowskim]. Cz. 1 ,Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1972

 

do góry