Rzut oka na rozwój dziejów agrarnych na ziemiach litewskich

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 5-6 (1924) s. 103-121
Witold Staniewicz

 

do góry