Wybrane problemy czytelnictwa chłopów w drugiej poł. XIX w. w świetle relacji pamiętnikarskich

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 1 (148) (1978) s. 183-194
Janusz Kostecki

 

do góry