Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w dramaturgii rosyjskiej początku XX wieku : motywy domu w dramatach Znaniewowców, Gorkiego i Andriejewa

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 9 (156) (1978) s. 77-92
Maria Cymborska-Leboda

 

do góry