Idee utopizmu społecznego w dawnej literaturze rosyjskiej

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 1 (148) (1978) s. 91-100
Ryszard Łużny

 

do góry