Liryka miłosna Jana Kochanowskiego a madrygałowa pieśń romańska : obserwacje porównawcze

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 2 (149) (1978) s. 105-119
Alina Nowicka-Jeżowa

 

do góry