Niedole zmysłowych humanistów

Arcana : kultura, historia, polityka, Numer 2 (1995) s. 116-118
Jan Kowalski , Jerzy Stuhr (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jerzy Pilch ,Spis cudzołożnic ,Gdańsk 1996

 

do góry