Muszle jako temat japońskich drzeworytów

Studia Muzealne, Tom 8 (1970) s. 111-117
Ewa Kamieńska

 

do góry