"Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608", T. I : "Poezya rokoszowa", wyd. Jan Czubek, Kraków 1916 : [recenzja]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 15, Numer 1/4 (1917) s. 107-115
Aleksander Brückner , Jan Czubek (aut. dzieła rec.)

 

do góry