Lednicki, Paderewski, Dmowski. Sprawa misji Stanisława Gutowskiego i genezy Polskiej Narodowej Komisji Wykonawczej oraz Komitetu Narodowego Polskiego (sierpień - wrzesień 1917 r.)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 27 (1992) s. 45-56
Władysław Bułhak

 

do góry