Konflikty graniczne pomiędzy państwami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią w dobie ich walki o niepodległość w latach 1919-1921

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 30 (1995) s. 37-46
Tomasz Paluszyński

 

do góry