Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Wyżynie Sandomierskiej

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 60, Numer 1-4 (2005) s. 42-45
Jolanta M. Michalak-Ścibior

 

do góry