"Ukraïnska narodna skulptura", O. O. Čarnovskij, Lvïv 1976 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 27, Numer 2 (1979) s. 264
I. Turnau , O. O. Čarnovskij (aut. dzieła rec.)

 

do góry